висотне будівництво
   
ГОЛОВНА Хмарочоси Інструмент Технологія Матеріали Металопрокат  
       
   
   
  •    
     

    МДС 50-1.2007

    Проектування і пристрій підстав, фундаментів і підземних частин багатофункціональних висотних будівель і зданій-комплексовмдс 50-1.2007разработан і внесений НІЇОСП ім. Н. М. Герсеванова - філією ФГУП "НИЦЬ "Будівництво" і групою фахівців (академік РААСН, д-р техн. Наук, проф. Ст. А. Ільічев, д-р техн. Наук, проф. Ст. П. Петрухин, д-р техн. Наук, проф. Ст. І. Шейнін, кандидати техн. Наук Л. Р. Маріупольський, І. Ст. Колибін, Д. Е. Разводовський, Ст. Р. Федоровський, С. Р. Безвольов, С. Ст. Палило, Ст. Ст. Міхєєв, А. Л. Смілянський, О. А. Шулятьев, гл. Фахівець Би. Н. Астраханов). Рекомендований до ухвалення НТС НІЇОСП ім. Н. М. Герсеванова 8 вересня 2006 р. Затверджений наказом в.о. генерального директора ФГУП "НИЦЬ "Будівництво" від 15 березня 2007 р. N 32. Для фахівців широкого профілю в області строїтельства.1. ЗАГАЛЬНІ Положенія1.1. Цей документ розповсюджується на проектування і пристрій підстав, фундаментів і підземних частин багатофункціональних будівель і комплексів заввишки більше 75 м.1.2. Підстави, фундаменти і підземні частини висотних будівель слід проектувати відповідно до вимог норм на проектування підстав, фундаментів і підземних споруд (Сніп 2.02.01, Сніп 2.02.03, МГСН 2.07, МГСН 4.19), норм на навантаження і дії (Сніп 2.01.07), норм на бетонні і залізобетонні конструкції (Сніп 2.03.01, Сніп 52-01) і "Загальних положень до технічних вимог по проектуванню будівель висотою більше 75 м", нормативних документів, що містять вимоги до матеріалів і правил виробництва робіт, а також відповідно до СП 50-101, СП 50-102 і цим документом (перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті, приведений в Додатку Б) .1.3. Будівництво висотних будівель в районах проявів небезпечних геологічних і техногенних процесів (карстово-суффозіонних, обвальних, активних розломів і ін.) Може здійснюватися тільки на підставі аналізу матеріалів інженерно-геологічних досліджень на майданчику передбачуваного будівництва з проведенням експертної геотехнічної оцінки території і вибором типу фундаментів за участю експертно-консультативної комісії з підстав, фундаментів і підземних споруд при Уряді Москви, НІЇОСП ім. Н. М. Герсеванова, Мосгоргеотреста, а також інститутів РАН відповідного профіля.1.4. Всі висотні будівлі незалежно від складності інженерно-геологічних умов рекомендується відносити до геотехнічної категорії 3 (тобто до категорії найбільш складних систем по МГСН 2.07) .1.5. При проектуванні висотних будівель відповідними спеціалізованими організаціями повинні розроблятися затверджувані замовником технічні умови, що відображають специфіку проектування, будівництва і експлуатації об'єкту. Починаючи з підготовчого етапу будівництва необхідно здійснювати геотехнічну експертизу документації, що розробляється, по об'єкту, як це передбачено Правилами [24] і Регламентом [25].1.5.1. На підготовчому етапі будівництва об'єкту слід здійснювати експертну оцінку геотехнічної складності майданчика будівництва і потенційної небезпеки його для навколишньої міської забудови і геологічного середовища (на підставі аналізу архівних матеріалів Мосгоргеотреста і інших організацій) і, при необхідності, розробляти рекомендації по коректуванню місцерозташування об'екта.1.5.2. В процесі підготовки містобудівне обгрунтування розглядається організаціями, вказаними в Правилах [24] і Регламенті [25], узгоджується програма інженерних досліджень для розробки передпроектної (містобудівною) документації, а також проводиться експертиза технічного звіту по інженерних ізиськаніям.1.5.3. Після затвердження містобудівного обгрунтування: розглядається і узгоджується програма інженерних досліджень для розробки проекту; проводиться оцінка впливу об'єкту, що будується, на навколишню забудову і геологічне середовище; складаються програми моніторингу і обстеження навколишньої застройки.1.5.4. В процесі розробки проектів: здійснюється експертиза звітів по інженерних дослідженнях і по обстеженню навколишньої забудови; розглядається і узгоджується програма по моніторингу будівництва; здійснюється експертиза проектної документації в частині технічних рішень і проекту організації будівництва (ПОС) підстав, фундаментів і підземних споруд, проекту огорожі котловану на період будівництва, а також проектів посилення інженерної защити.1.6, що розробляються при необхідності. При інженерних дослідженнях, проектуванні і будівництві висотних будівель стосовно кожної будівлі необхідний науково-технічний супровід з боку спеціалізованих наукових організацій з складанням регламенту всіх окремих видів робіт і поточним контролем за його виполненієм.1.7. Для забезпечення безпеки висотних будівель рекомендується у складі робочої документації розробляти спеціальний розділ за натурними спостереженнями за основними конструкціями, що несуть, зокрема підставами, фундаментами і елементами підземної частини будівлі на період його будівництва і експлуатації.

    ПРОЕКТУВАННЯ